خانه > پروژه و جزوات دانشگاهی > علوم انسانی > اوقات فراغت جوانان و اوقات فراغت جامعه مجازی

اوقات فراغت جوانان و اوقات فراغت جامعه مجازی

پروژه رشته جامعه شناسی با موضوع اوقات فراغت جوانان و  اوقات فراغت جامعه مجازی

چکیده مقاله:

مقدمه: اينترنت عرصة مهمي را براي تحقيقات اجتماعي و آزمودن نظريه‌هاي مربوط به اشاعة تکنولوژي و اثرات رسانه‌ها فراهم ساخته‌است. بخشي از اين جاذبه به ‌واسطة قابليت ادغام شيوه‌هاي ارتباطي و صورت محتواي ارتباط است. جاذبه‌هاي ديگر مربوط به اثرات و کارکردهاي اجتماعي اين رسانه و محيط‌هاي مختلف آن براي افراد و اجتماعات محل زيست آنها و به‌ويژه براي جوانان به‌عنوان پيشگامان نوآوري و مصرف اين رسانة جديد مي‌باشند.
طولاني شدن دورة جواني و نوجواني، رواج شيوه‌هاي جديد رفتار اجتماعي براي‌پر کردن فضاي زندگي، فردي‌شدن و كم‌رنگ‌شدن شکاف‌هاي متداول اجتماعي، اهميت يافتن سبك زندگي و «سياست زندگي» براي جوانان، از هم پاشيدگي شبکه‌هاي سنتي همسايگي و نوسازي شهري از جملة زمينه‌هاي اصلي هستند که شرايط جديدي را پيش روي جوانان قرار داده‌اند.

 

فهرست مطالب :

  • مقدمه
  • زمینه تحقیق
  • روش تحقیق
  • نمونه گیری و جمع آوری داده‌ها
  • یافته‌های تحقیق
  • انگیزه چت کردن
  • انتخاب افراد و نحوه استفاده ازچت روم‌ها
  • نتیجه‌گیری
  • منابع

 

download

adds

پاسخ دهید