خانه > پروژه و جزوات دانشگاهی > فنی مهندسی > پروژه شبیه سازی واحد شیرین سازی پالایشگاه خانگیران

پروژه شبیه سازی واحد شیرین سازی پالایشگاه خانگیران

پروژه شبیه سازی واحد شیرین سازی پالایشگاه خانگیران سرخس با نرم افزار ASPEN PLUS

شبیه سازی واحد شیرین سازی

گازهایی كه از منابع نفتي و يا در صنايع گاز و پتروشيمي حاصل مي‏شوند داراي مقادير متفاوتي تركيبات اسيدي مانند هيدروژن سولفيد و دي‏ اكسيدكربن مي‏باشد و به اين دليل گاز ترش ناميده مي‏شود.

وجود CO2 به مقدار زياد و H2S به مقدار ناچيز در گاز باعث بروز اشكالات فراواني مي‏گردد؛ که از آن جمله می‏توان به سمی بودن گاز هیدروژن سولفید که در غلظت‏ های بالای 1000 ppm مرگ به همراه دارد، خوردگی در خطوط لوله و تجهیزات انتقال و آسیب‏های زیست محیطی اشاره کرد. از اين رو CO2 , H2S بايد از جريان گاز ترش حذف گردند. اين عمل نه تنها كيفيت گاز را افزايش مي‏دهد، بلكه امكان بازيابي و فروش گوگرد را نيز ميسر مي سازد.

خوراک این پالایشگاه حاوی 36000ppm هیدروژن سولفید و 64000 ppm دی اکسید کربن می باشد.

در اين پروژه به شبيه‏ سازي كامل فرآيند شيرين‏ سازي این گاز توسط حلال MDEA پرداخته مي‏ شود

 

شبیه سازی واحد شیرین سازی پالایشگاه خانگیران سرخس با نرم افزار ASPEN PLUS

شبیه سازی واحد شیرین سازی پالایشگاه خانگیران سرخس با نرم افزار ASPEN PLUS

گازهایی كه از منابع نفتي و يا در صنايع گاز و پتروشيمي حاصل مي rlm;شوند داراي مقادير متفاوتي تركيبات اسيدي مانند هيدروژن سولفيد و دي rlm; اكسيدكربن مي rlm;باشد و به اين دليل گاز ترش ناميده مي rlm;شود. وجود CO2 به مقدار زياد و H2S به مقدار ناچيز در گاز باعث بروز اشكالات فراواني مي rlm;گردد؛ …

adds

پاسخ دهید