خانه > نفت و گاز > استاندارد نفت و گاز > آشنایی مختصر با انواع استانداردهای پایپینگ

آشنایی مختصر با انواع استانداردهای پایپینگ

آشنایی مختصر با اسامی ، مخفف و انواع استانداردهای پایپینگ

استانداردهاي لوله کشی (Piping):
استانداردها و كدها براي سرويس هاي مختلف توسط موسسا ت استاندارد بين المللي تهيه و توزيع ميگردد.اين استانداردها شامل نحوه ساخت لوله،نحوه استفاده ، طراحي،انشعاب،اتصال ،نحوه نصب و نحوه تست خطوط لوله مي باشند.

ansi standardasme

انجمن هاي مختلف در زمينهPiping استانداردهائي ارائه كرده اند كه از جمله مي توان به موارد زير اشاره نمود :

ASME -> American Society Of Mechanical Engineers

ASTM  ->  American Society for Testing and Materials
ANSI   >   American National Standards Institute
AWWA    >   American Water Works Association
API     >   American Petroleum Institute

استانداردهاي ديگري نيز در لوله كشي مورد استفاده قرار مي گيرند تا استانداردهاي فوق را تكميل نمايند ، از جمله اين استانداردها مي توان به موارد زير اشاره نمود :

PPI   >    Plastic Pipe Institute
AWS  >  American Welding Society
PFI    >  Pipe Fabrication Institute

در پست های بعدی هر کدام از این استانداردها را، جداگانه و به تفصیل مورد بررسی قرار خواهیم داد.

adds

پاسخ دهید