خانه > شیمی > آشنایی با الکل ها

آشنایی با الکل ها

دانلود مقاله موضوعی درباره الکل ها برای رشته شیمی (آمادگی کنکور و دانشجویان درس شیمی آلی-شیمی الکل ها)

اهمیت الکل ها در شیمی آلی:

شیمی الکل هاما نمی‌توانیم در هیچ یک از بخشهای شیمی آلی خیلی جلو برویم، بدون اینکه به الکلها بربخوریم. الکلها در استخلاف هسته دوستی بعنوان سوبسترا و بعنوان هسته‌دوست شرکت می‌کنند. مهمترین و ساده‌ترین اثر کاتالیزوری متعلق به الکلهاست که در شیمی انواع ترکیبها ، در لوله آزمایش و در ارگانیسم زنده ، نقش کلیدی برعهده دارد.

الکلها به آلکیل هالیدها و سایر ترکیباتی که استخلاف هسته‌دوستی انجام می‌دهند، تبدیل می‌شوند، استخلافی که معرفی انواع گروههای عاملی در یک مولکول را امکان پذیر می‌سازد. الکلها امکان دسترسی ما به ترکیبهایی با حالتهای اکسایش بالاتر ، یعنی آلدئیدها ، کتونها و اسیدهای کربوکسیلیک را فراهم می‌سازند.

در شیمی به هر ترکیب شیمیایی که یک گروهِ هیدرکسیل (‎-OH‏) متصل به کربن یک آلکیل داشته‌باشد، الکل گویند. فرمول کلی یک الکل سادهٔ غیر حلقه‌ای ‎CnH2n+1OH‏ است. در شیمی الکل‌ها در شمار گروه مهمی از ترکیب‌های شیمیایی هستند و در واکنش‌های گسترده‌ای شرکت می‌کنند

تاریخچه

نخستین بار، ابوبکر محمدبن زکریای رازی پزشک و شیمیدان ایرانی از تقطیر شراب در قرع و انبیق ، ماده‌ای بدست آورد که آن را الکحل نام نهاد (اتانول) ؛ پس از مدتی ، دکتر واندیکآمریکایی واژه الکحل را به الکل (alcohol) تبدیل کرد

نمایش کلی انواع الکل

  • الکل نوع اول‎ CR(H)۲-OH.‏
  • الکل نوع دوم‎ C(R)۲H-OH. ‏
  • الکل نوع سوم‎C(R)۳-OH. ‏

در مقاله زیر به صورت کامل و جامع به موضوع الکل ها، ساختار و واکنشهای الکل ها و … در شیمی آلی ،پرداخته شده است:

مشخصات مقاله دانلودی:

نوع فایل: PDF

حجم دانلود: 1.06 مگابایت

قیمت:1500 تومان

15,000 ریال – خرید و دانلود
دانلود مقاله موضوعی درباره الکل ها برای رشته شیمی (آمادگی کنکور و دانشجویان درس شیمی آلی-شیمی الکل ها) اهمیت الکل ها در شیمی آلی: ما نمی‌توانیم در هیچ یک از بخشهای شیمی آلی خیلی جلو برویم، بدون اینکه به الکلها بربخوریم. الکلها در استخلاف هسته دوستی بعنوان سوبسترا و بعنوان هسته‌دوست شرکت می‌کنند. مهمترین و ساده‌ترین اثر کاتالیزوری متعلق به الکلهاست که در شیمی انواع ترکیبها ، در لوله آزمایش و در ارگانیسم زنده ، نقش کلیدی برعهده دارد. الکلها به آلکیل هالیدها و سایر ترکیباتی که استخلاف هسته‌دوستی انجام می‌دهند، تبدیل می‌شوند، استخلافی که معرفی انواع گروههای عاملی در…
User Rating: Be the first one !
adds

پاسخ دهید