خانه > شیمی

شیمی

آموزش و دانلود منابع شیمی ، شیمی کاربردی و محض ، و صنایع شیمیایی

نرم افزار VLab -شبیه ساز آزمایشگاه شیمیایی

نرم افزار VLab

نرم‏ افزار VLab شامل هفت محیط آزمایشگاهی مختلف است که در هر یک از آنها آزمایش ‏های مختلفی تعریف و اجرا شده است. این محیط ‏ها عبارتند از: مولاریته و چگالی، استوکیومتری و واکنش‏ دهنده‏ های محدود کننده، تجزیه کمی، تعادل شیمیایی، انحلال ‏پذیری و جامدات، گرماشیمی، اسیدها و بازها

ادامه مطلب »

شیمی معدنی اتکینز-شرایور

شیمی معدنی اتکینز شرایور

دانلود رایگان کتاب شیمی معدنی اتکینز (رشته شیمی کاربردی و شیمی محض) کتاب معدنی اتکینز ، یکی از مهمترین مراجع آموزشی درس شیمی معدنی میباشد که در اکثر دانشگاه های ایران منبع تدریس میباشد.

ادامه مطلب »

روشهای تولید شیشه

تولید شیشه

شیشه به هر جامدی گفته می‌شود که هیچ ساختار بلوری ندارد (مانند جامد بی‌ریخت) و در برابر گرما و مذاب شدن رفتاری مانند انتقال شیشه از خود نشان می‌دهد. این گونه شیشه می‌توان گفت از مواد گوناگونی به‌دست می‌آید مانند آلیاژ فلزها، گدازه‌های یونی (یون ذوب شده)، محلول آبی، مایع‌های مولکولی و بسپارها

ادامه مطلب »