خانه > دانلود > سلطه گری و سلطه پذیری -پروژه رشته روانشناسی

سلطه گری و سلطه پذیری -پروژه رشته روانشناسی

پژوهش بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل – رشته روانشناسی

سلطه گری و سلطه پذیری چیست؟

همواره دو گروه و از آدميان در مقابل و در كنار هم ديده مي شوند . رهبران و قدرتمندان و در مقابل زيردستان و پيروان ، كساني كه خود موجب به قدرت رسيدن جباران مي شوند .

برخي همواره مطيع و سربه راهند و برخي ديگر تنها در شرايط ترس و وحشت مجبور به اطاعت و فرمانبرداري از ديگران مي شوند .

اصولاً چه تفاوتهايي ميان اين دو گروه از آدميان وجود دارد ؟

رابطه ميان اين دو گروه چه نوع رابطه اي مي تواند باشد ؟

خصوصيات شخصيتي هر گروه تابع چه رويدادي مي باشند ؟

يكي از تفاوتهاي مشهور ميان زنان و مردان همين تفاوت در ميزان سلطه-گري و سلطه پذيري آنان است . همواره زنان مطيع پدران ، برادران ، همسران بوده اند . گاهي سلطه پذيري زنان به حدي بوده است كه حتي هويت مستقل خود را از دست داده اند .

براي پاسخ دادن به اين سوالات وسوالات ديگر در اين زمينه به نظرات دانشمندان و نويسندگان و روانشناسان نظر عميقي مي اندازيم .

فهرست مطالب :

 • فصل اول
 • طرح تحقیق
 • مقدمه
 • موضوع پژوهش
 • فایده و اهمیت و هدف پژوهش
 • فرضیه پژوهش
 • هدف و فایده تحقیق
 • تعاریف عملیاتی
 • فصل دوم
 • مقدمه
 • پیشینه تحقیق
 • بخش اول
 • سلطه گر کیست؟ سلطه پذیر کیست؟
 • سلطه-گری و سلطه پذیری از دیدگاه روان تحلیلی
 • سلطه-گری و سلطه پذیری از دیدگاه فروید
 • سلطه-گری و سلطه پذیری از دیدگاه یونگ
 • سلطه-گری و سلطه پذیری از دیدگاه اریک فروم
 • سلطه-گری و سلطه پذیری از دیدگاه راسل
 • سلطه گری و سلطه پذیری از دیدگاه آدلر
 • سلطه گری و سلطه پذیری از دیدگاه هورنای
 • سلطه گری و سلطه پذیری از دیدگاه ملانی کلاین
 • سلطه گری و سلطه پذیری از دیدگاه آیسنگ
 • سلطه گری و سلطه پذیری از دیدگاه مانس اشبربر
 • بخش دوم :
 • همرنگی و همنوایی اجتماعی و نقش آن در سلطه گری و سلطه پذیری
 • متابعت و فرمانبرداری و نقش آنی
 • متابعت
 • همانند سازی
 • درونی کردن
 • توالی دام گستری
 • محظوری اخلاقی موفقیت
 • قدرت و ایدئولوژی قدرت تسلط
 •  فصل سوم:
 • روش و ابزار تحقیق
 • جامعه آماری
 • نمونه آماری
 • ابزار (پرسشنامه)
 • فصل چهارم:
 • روش تجزیه و تحلیل داده ها
 • محدودیت های پژوهش
 • پیشنهادات
 • فهرست منابع

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 100 ص

80,000 ریال – افزودن به سبدخرید
adds

پاسخ دهید