خانه > دانلود > دانلود جزوه نظریه محاسبات – مهندسی کامپیوتر

دانلود جزوه نظریه محاسبات – مهندسی کامپیوتر

نظریه محاسبات (کتاب درسی پیام نور برای رشته مهندسی کامپیوتر)

 • نوع فایل: PDF
 • حجم دانلود: 4.1 مگابایت
 • تعداد صفحات: 411 ص

فهرست مطالب :

 فصل اول: نگاه کلی به نظریه محاسبات

 • الفباها، رشته ها و نمایش ها
 • زبان های صوری و گرامرها
 • برنامه ها
 • مسائل
 • تقلیل پذیری در میان مسائل

فصل دوم: برنامه های با حافظه متناهی

 • انگیزه
 • مبدل های حالت متناهی
 • گرامرهای نوع ۳ و گرامرهای منظم
 • محدودیت برنامه های حافظه متناهی

فصل سوم: برنامه های بازگشتی با حافظه متناهی

 • بازگشت
 • مبدل های پشته ای

فصل چهارم: ماشین تورینگ

 • مبدل های تورینگ
 • برنامه ها و مبدل های تورینگ
 • غیر قطعیت در مقابل قطعیت
 • مبدل های تورینگ عمومی
 • تصمیم ناپذیری
 • ماشین های تورینگ و زیان نوع O
 • مسئله تناظر پست

فصل پنجم: محاسبات با منابع محدود

 • زمان و مکان
 • سلسله مراتب زمان
 • زمان چند جمله ای غیر قطعی
 • مسائل NP کامل دیگر
 • مکان چند جمله ای
 • مسائل NP کامل

فصل ششم: محاسبات احتمالی

 • برنامه های احتمالاتی مستقل از خطا
 • برنامه های احتمالاتی که ممکن است خطاکنند
 • مبدل تورینگ احتمالاتی
 • زمان چند جمله ای احتمالی

فصل هفتم: مجاسبات موازی

 • برنامه های موازی
 • ماشین های دستیابی تصادفی موازی
 • مدارها
 • خانواده مدارهای یکنواخت
 • خانواده مدارهای یکنواخت و محاسبات ترتیبی
 • خانواده از مدارهای یکنواخت و PRAM ها
18,000 ریال – افزودن به سبدخرید
adds

پاسخ دهید