خانه > زبان خارجی > فرانسوی > نرم افزار آموزش اصطلاحات فرانسوی برای کامپیوتر

نرم افزار آموزش اصطلاحات فرانسوی برای کامپیوتر

دانلود نرم افزار آموزش اصطلاحات فرانسوی (برای ویندوز)

اصطلاحات فرانسویاین نرم افزار برای ویندوز میباشد. با نصب آن بر روی سیستم و لپتاپ، میتوانید هر روز با چندین اصطلاح جدید فرانسوی آشنا شده و در مدت کوتاهی اطصلاحات فرانسوی از قبیل مکالمات روزمره، سلام و احوالپرسی، درخواست ها در مجامع اجتماعی را فراگیرید.

Download
دانلود نرم افزار آموزش اصطلاحات فرانسوی (برای ویندوز) این نرم افزار برای ویندوز میباشد. با نصب آن بر روی سیستم و لپتاپ، میتوانید هر روز با چندین اصطلاح جدید فرانسوی آشنا شده و در مدت کوتاهی اطصلاحات فرانسوی از قبیل مکالمات روزمره، سلام و احوالپرسی، درخواست ها در مجامع اجتماعی را فراگیرید.

امتیاز

User Rating: 5 ( 1 votes)
adds

پاسخ دهید