خانه > نفت و گاز > استاندارد نفت و گاز > ASME > آموزش مختصر و مفید Asme section 8

آموزش مختصر و مفید Asme section 8

asme section 8 چیست؟

asme section 8

آموزش استفاده از استاندارد asme section 8

كد  ” ASME Sec VIII  ”  يكي از كدهاي 12گانه انجمن مهندسي مكانيك امريكا ( ASME ) مربوط به بويلر (ديگ بخار) و ظروف  مخازن  تحت  فشار است. (اين كدهاي 12 گانه به BPVC به طور خلاصه يعني Boiler & Pressure Vessel Code معروفند و كميته مربوطه در انجمن ASME نيز با همين نام مشخص مي گردد.)

كد ASME Sec VIII  (سکشن 8 از استاندارد ASME) شامل 3 جلد مجزاست كه با Div1-Div2 -Div3 نامگذاري و مشخص مي شوند. (متداول ترين آنها Div1 است. Div2 بعنوان الزامات جايگزين و Div3 بعنوان الزامات جايگزين براي ساخت مخازن High Pressure)

كد ASME Sec VIII Div 1 به سه زيربخش اصلي تقسيم بندي مي شود:
زيربخش A : الزامات عمومي كه كدگذاري الزامات با UG شروع مي شود.
زيربخش B : الزامات روشهاي ساخت (جوشكاري بصورت UW، فورجينگ بصورت UF و Brazing بصورت UB)
زيربخش C : الزامات مربوط به متريالهاي مورد استفاده در ساخت
در اين زيربخش متريالهاي مورد استفاده همچون فولاد كربني و كم آلياژ بصورت UCS، فولادهاي پرآلياژ بصورت UHA، فولادهاي كِلد كاري شده بصورت UCL، متريالهاي غيرآهني بصورت UNF و الزامات مربوط به مبدلهاي حرارتي بصورت UHX شناسايي مي شوند.

در پايان دو ضميمه بصورت ضمائم الزامي (Mandatory Appendices) و ضمائم غيرالزامي (Non mandatory Apendices) شامل الزامات ساخت مخازن تحت فشار پيوست كد گرديده است. لازم بذكر است ضمائم الزامي با عدد و ضمائم غيرالزامي با حرف مشخص مي شوند.
يعني اگر در جايي از كد به عدد ارجاع داده شده بود منظور ضميمه الزامي كد است و اگر به حرفي ارجاع گرديد منظور ضميمه غيرالزامي است.

adds

پاسخ دهید