خانه > مدیریت

مدیریت

آموزش، و دانلود کتاب های مدیریت

جنگل استراتژی (کارآفرینی در قالب یک مکتب)

جنگل استراتژی

دانلود کتاب جنگل استراتژی از سری کتابهای مدیریت استراتژیک و بازاریابی خلاصه کتاب جنگل استراتژی،درس مدیریت استراتژیک پیشرفته تالیف:هنری مینتزبرگ،بروس آلستراند،ژوزف لمپل ترجمه :دکتر محمود احمدپور داریانی (عضو هیيت علمی دانشگاه تهران)

ادامه مطلب »