شیمی معدنی اتکینز-شرایور

شیمی معدنی اتکینز شرایور

دانلود رایگان کتاب شیمی معدنی اتکینز (رشته شیمی کاربردی و شیمی محض) کتاب معدنی اتکینز ، یکی از مهمترین مراجع آموزشی درس شیمی معدنی میباشد که در اکثر دانشگاه های ایران منبع تدریس میباشد.

ادامه مطلب »