جوشكارى زير آب

جوشکاری زیر آب -مکانیک-متالوژی

جوشکاری زير آب از زمان جنگ جهاني دوم هنگامي که کشتي هاي خسارت ديده بايد سريعاً در آب تعمير مي شدند به وجود آمد. و بر دو نوع است جوشکاری مرطوب و خشک...

ادامه مطلب »