تولدی دیگر – فروغ فرخزاد

فروغ فرخزاد

دانلود رایگان کتاب تولدی دیگر (اثر فروغ فرخزاد) تولدی دیگر نام کتابی از شعرهای فروغ فرخزاد است که ۳۵ شعر دارد. چاپ اول آن در سال ۱۳۴۲ منتشر شد و شعرهایی از فروغ را از سال ۱۳۳۸ تا ۱۳۴۲ در بر دارد. ناشر آن انتشارات مروارید بود.

ادامه مطلب »