خانه > روانشناسی > موفقیت

موفقیت

کشف توانمندیها

هیپنوتیزم

وارن بافت 2 از ثروتمندترين مردان جهان است كه بودجه يكي از دانشجويانش كفاف پرداخت بهاي قبض تلفن ماهانه او را هم نمي كند، در حاليكه او همواره تكرار م ي كند :"من تفاوتي با هيچكدام از شما ندارم " او در گفته خود صادق است، چرا كه نا مآوري او به عنوان يك ي از بزرگترين سرماي هگذاران، ناشي از برگزيدن نقشي متناسب با توانمنديهايش ميباشد..

ادامه مطلب »

تست های روانشناسی شخصیت

روانشناسی شخصیت

3 تست بسیار معروف وجود دارد که در زمینه شناختن تیپ شخصیتی افراد و خصوصیات فردی و توانایی های آنها، بسیار دقیق و معتبر هستند. پس از انجام این آزمون ها به طور کامل به شخصیت و توانایی های خود پی می برید و حتی به شما مشاغلی که بیشتر در آنها موفق خواهید بود را پیشنهاد میدهد.

ادامه مطلب »

قدرت نامحدود

قدرت نامحدود -آنتونی رابینز

آنتونی رابینز در سال ۱۹۸۶ کتاب قدرت نامحدود را منتشر نمود. تونی با نوشتن کتاب قدرت نامحدود قصد معرفی قدرت فوق العاده انسان دارد . همان قدرتی که تونی را به درجات بالایی از موفقیت در زندگی هدایت نمود. این کتاب را به همه علاقه مندان به کتاب های آقای آنتونی رابینز و همچنین دوستداران پیشرفت و موفقیت تقدیم می کنیم.

ادامه مطلب »