خانه > شیمی > شیمی سوپرامولکول ها

شیمی سوپرامولکول ها

دانلود مقاله (تحقیق دانشجویی) رشته شیمی با موضوع شیمی سوپرامولکول ها

سوپرامولکول ها شیمی سوپرامولکولارمقدمه مقاله:

شیمی سوپرامولکول به دامنه شیمی فراتر از مولکول اشاره وتمرکزمیکند.برروی سیستم های شیمیایی ساخته شده از تجمع یک تعدادی گسسته اجزاء یازیر واحد مولکولی است.

نیروهای مسئول سامان دهی فضای ممکن تغییراست ازضیف به قوی(نیروهای بین مولکولی الکترواستاتیک یا پیوند هیدروژنی ) (پیوند کووالانسی)تغییر کند، که میزان جفت شدگی(اتصال)الکترونیکی بین اجزای مولکولی باقی مانده کوچک رابه پارامترهای انرژی اجزاءمرتبط فراهم میکند. درحالی که شیمی سنتی برروی پیوند کوالانسی تمرکز میکند. شیمی سوپرامولکول برهمکنش های غیر کووالانسی برگشت پذیر و ضعیف را بین مولکول ها بررسی میکند.این نیروها شامل پیوند هیدروژنی,کئوردیناسیون فلزی,نیروهای چربی دوست, نیروهای وان دروالس, برهمکنش های واثرات الکتروستاتیک است.مفاهیم مهم که توسط شیمی سوپرامولکول نشان داده شده است عبارتند از مونتاژ خودمولکولی،تاشو، تشخیص مولکولی شیمی میزبان –میهمان،معماری مولکولی در هم قفل- مکانیکی وشیمی کووالانسی پویا. مطالعه برهمکنش های غیرکووالانسی برای فهمیدن (درک کردن) فرایندهای بیولوژیکی از ساختارسلولی تا منظره (دیدن) بسیار مهم است که استنادکردن به این نیروها برای ساختار و توابع سیستم های بیولوژیکی که اغلب برای تحقیقات سوپرامولکول الهام استفاده می شود.

مشخصات فایل:
نوع فایل:WORD
تعداد صفحات:14
حجم دانلود:280 کیلوبایت
قیمت:2800 تومان
28,000 ریال – خرید و دانلود
دانلود مقاله (تحقیق دانشجویی) رشته شیمی با موضوع شیمی سوپرامولکول ها مقدمه مقاله: شیمی سوپرامولکول به دامنه شیمی فراتر از مولکول اشاره وتمرکزمیکند.برروی سیستم های شیمیایی ساخته شده از تجمع یک تعدادی گسسته اجزاء یازیر واحد مولکولی است. نیروهای مسئول سامان دهی فضای ممکن تغییراست ازضیف به قوی(نیروهای بین مولکولی الکترواستاتیک یا پیوند هیدروژنی ) (پیوند کووالانسی)تغییر کند، که میزان جفت شدگی(اتصال)الکترونیکی بین اجزای مولکولی باقی مانده کوچک رابه پارامترهای انرژی اجزاءمرتبط فراهم میکند. درحالی که شیمی سنتی برروی پیوند کوالانسی تمرکز میکند. شیمی سوپرامولکول برهمکنش های غیر کووالانسی برگشت پذیر و ضعیف را بین مولکول ها بررسی میکند.این نیروها…
User Rating: Be the first one !
adds

پاسخ دهید